فرفوژه

نرده های فرفورژه به اشکال مختلف نمای خاصی به محیط ما می دهد. برای شکل و حالت نرده های فرفورژه با توجه به مکانی که از آن استفاده می شود (فضای داخل و یا خارج خانه) پیشنهادهای متفاوتی ارائه می شود. جنس فرفورژه ها از آهن می باشند و از استحکام بالایی برخوردار هستند.