دو محور باکس

دو محور باکس

این نوع پله با دو محور تا طبقه بالا هدایت می شود، و زیبایی چشم نوازی به ساختمان می بخشد. با توجه به دو محوری که وجود دارد، این نوع پله فضای بیشتری برای ساخت نیاز دارد. ساختار پله گرد باکس، از باکس های آهنی، ورقه ای و یا جنس های دیگر تشکیل شده است.
پله گرد دو محور باکس برای ساختمان هایی که فضای زیادی دارند پیشنهاد می شود.
در ساخت این نوع پله متریال متفاوتی اعم از چوب، آهن و ورق پروفیل استفاده می شود.

موارد استفاده ساختمان
مغازه
راه پله
فاضای مورد نیاز متوسط و بزرگ