دور لوله

پله دور لوله

پله های حول لوله، برای مکان هایی که فضای بسیار کمی دارند مناسب هستند. ساختار طراحی کلی این پله ها بر اساس محوریت دور یک لوله می باشد و کف تمام پله ها به لوله مرکزی متصل است. جنس اصلی این نوع پله آهن می باشد. معمولا بدلیل فضای کم از این نوع پله استفاده می شود و در نتیجه کف پله ها در این مدل کوچک می باشد.

موارد استفاده ساختمان
مغازه
راه پله
فاضای مورد نیاز کوچک و متوسط