حول لوله برش خورده

پله حول لوله برش خورده

پله های حول لوله، برای مکان هایی که فضای کمی دارند مناسب هستند. ساختار طراحی کلی این پله ها بر اساس محوریت بر یک لوله می باشد. جنس اصلی این نوع پله آهن می باشد. معمولا بدلیل فضای کم از این نوع پله استفاده می شود و در نتیجه کف پله ها در این مدل کوچک می باشد. این مدل نسبت به پله دور لوله فضای بیشتری نیاز دارد.

موارد استفاده ساختمان
مغازه
راه پله
فاضای مورد نیاز کوچک و متوسط