پله های تک محور کنسولی

تک محور کنسولی

پله های تک محور در یک مدل با کمک دیوار به عنوان حائل و یک محور جلوه ی زیبایی به ساختمان شما می دهد. در مدل دیگر پله های تک محور کنسولی با استفاده از فقط یک محور، طراحی خاصی دارند و به عنوان پله های مدرن از آنان نام برده می شود. این نوع پله مناسب برای مکان هایی است که بتوان از دیوار برای ارتباط بین طبقات استفاده کرد، مناسب است.
در ساخت پله های تک محور کنسولی متریال متفاوتی اعم از چوب، آهن و ورق پروفیل استفاده می شود.

موارد استفاده منازل مسکونی
مغازه

فاضای مورد نیاز کوچک، متوسط و بزرگ