تسمه

نرده هایی که با استفاده از تسمه های آهنی درست شده اند. این نوع نرده قابلیت استفاده در انواع پله را دارد و محدودیتی برای استفاده ندارد.
از ویژگی های این نرده می توان به استحکام فوق العاده این نرده ها اشاره کرد. همانطور که می توان از عکس ها متوجه شد، وزن بالای این نوع نرده از ویژگی های دیگر نرده تسمه ای می باشد.