پله های زیر محور

پله زیر محور مدلی از پله های دکوراتیو است که بدنه اصلی آن در زیر پله ها قرار می گیرد. در ساخت کف پله ها از باکس های آهنی و فولادی استفاده می شود تا پله مقاومت مناسبی داشته باشد. این نوع پله حداقل از یک طرف و در اکثر مواقع از دو طرف معلق می باشد. پله های زیر محور زمانی که به صورت گرد اجرا می شوند فضای بیشتر نیاز دارند، اما زیبایی آنها به مراتب بیشتر خواهد بود.
در ساخت این نوع پله متریال متفاوتی اعم از چوب، آهن و ورق پروفیل استفاده می شود.