استفاده از پله گرد فلزی در هویت بخشی به ساختمان

راه پله راه پله ها، پل ارتباطی بین دو سطح مختلف است که با در نظر داشتن طراحی داخلی، در فضاهای متنوع  بسیار اهمیت دارند. با گسترش شیوه های طراحی راه پله ها و پله ها، میتوان با استفاده از شیوه های خلاقانه حتی از کوچکترین فضاها بهره ببریم. میتوان از عریض ترین تا باریک…