پله ساختمانی

پله‌ها یک قسمت اساسی از ساختمان‌ها و سازه‌های معماری هستند که به افراد امکان صعود و نزول در داخل ساختمان را می‌دهند. پله‌ها به شکل‌ها و اندازه‌های مختلفی طراحی می‌شوند و می‌توانند از مواد مختلفی نظیر چوب، فلز، بتن و شیشه ساخته شوند. پله‌ها علاوه بر انجام وظیفه اصلی خود که فراهم کردن دسترسی عمومی…