تک محور کنسولی

پله های تک محور کنسولی تک محور کنسولی پله های تک محور در یک مدل با کمک دیوار به عنوان حائل و یک محور جلوه ی زیبایی به ساختمان شما می دهد. در مدل دیگر پله های تک محور کنسولی با استفاده از فقط یک محور، طراحی خاصی دارند و به عنوان پله های مدرن…